Dokument

Kundedatapolitik

Kundedatapolitik

Kundedata

Med kundedata menes enhver information, kunden har placeret på deres løsning hos ServicePoint, f.eks. databaser, dokumenter, e-mails, web-data, fotos, og andre filer og data.

Acceptable Use Policy

Kontoindehaveren er juridisk ansvarlig for kundedata placeret på kontoen.

ServicePoint afgør enerådigt hvilke kundedata og hvilke aktiviteter der betegnes som uacceptabelt.

Såfremt der opdages uacceptabelt kundedata eller uacceptable aktiviteter forbeholder ServicePoint sig retten til at deaktivere kundens løsninger og adgang hertil øjeblikkeligt.

Forudbetalinger refunderes ikke, i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

ServicePoint tillader ikke opbevaring eller overførsel af- eller link til indhold, der er chikanerende eller overdrevent voldeligt, tilskynder til had eller vold eller truer med vold.

ServicePoint tillader ikke opbevaring eller overførsel af- eller link til børnepornografi eller indhold, der indeholder seksuelle handlinger uden samtykke.

ServicePoint tillader ikke links til materiale, der ikke har et behørigt ejerrettighedsforhold (f.eks. torrents eller andre P2P services). ServicePoint tillader desuden ikke torrents eller andre P2P services fra vores løsninger.

ServicePoint tillader ikke afsendelse af enhver form for uønsket emails (SPAM/Phising), herunder også, men ikke begrænset til nyhedsbreve, masseudsendelser mv. Ved behov for udsendelse af store mængder e-mails, bedes i kontakte os med forventet antal udsendte beskeder pr. uge for tilbud på en dedikeret SMTP-løsning eller en tilladelse til SMTP via Cloudservers.dk.

ServicePoint tillader ikke hacking, scamming, phreaking, DDOS, scanning og tilsvarende aktiviteter fra- eller til løsningen.

ServicePoint tillader ikke VPN-services fra vores løsninger der videresælges til 3. part. VPN til internt brug er tilladt.

ServicePoint tillader ikke web-shops der sælger varer eller ydelser der ikke er tilladt i Danmark, eller ikke er tilladt i det land som webshoppen sælger til.

ServicePoint tillader ikke religiøst materiale uden forudgående aftale.

Ved ekseptionel høj trafik- / CPU- / I/O belastning vil ServicePoint, af hensyn til vores andre kunder, kontakte den pågældende kunde med henblik på at sikre den optimale tekniske ydelse af systemet. ServicePoint forbeholder sig i den forbindelse ret til, i særlige tilfælde, kortvarigt, at suspendere kundens ydelser. I særlige tilfælde kan der indgåes en specialaftale.

Enhver overtrædelse af dansk lovgivning bliver meldt til politiet.

Software og licensering

Kontoindehaveren er juridisk ansvarlig for al 3. parts software placeret- og installeret på løsningen.

ServicePoint er ansvarlig for licenseringen af det underliggende operativsystem som løsningen er driftet på. Ved Cloudservers.dk, er det medfølgende operativsystem licenseret og håndteret af ServicePoint.

Kunden er ansvarlig for al software der er installeret på deres løsning, herunder ansvarlig for korrekt licensering samt problemer, skader, sikkerhed og fejl en installation og drift af 3. parts software kan medføre.

Kunden er ansvarlig for at al installeret 3. parts software er korrekt licenseret iht. leverandørens krav.

Kundens ansvar for kontoen hos ServicePoint

Kunden bør altid logge ud af kontoen ved afslutning af en session, for at sikre at uvedkommende ikke kan tilgå kundens private og personlige informationer. Kunden bør tage denne forholdsregel, selvom kunden ikke bruger en offentlig computer på et bibliotek, en internetcafe eller lignende.

Kundens ansvar for løsningen hos ServicePoint

ServicePoint vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at hoste personlige data på kunders løsninger. Vi ønsker at vores kunder har fuld tillid til ServicePoint, som et trygt og sikkert sted at opbevare data. Derfor er ServicePoint datacentret designet til at leve op til de højeste standarder for sikkerhed.

ServicePoint har det fulde ansvar for den underliggende infrastruktur og drift heraf. Kunden har det fulde ansvar for data-, software- og sikkerhed herfor på selve løsningen. Vi har specificeret dele af kundens ansvar herunder. ServicePoints ansvar er specificeret i vores gældende forretningsbetingelser.

Cloudservers.dk

På Cloudservers.dk står ServicePoint for den underliggende sikkerhed på vores infrastruktur. Vi sikre er netværk, tjenester og kontrolpanelet løbende opdateres og holdes sikkert med løbende interne audits.

På egne servere har kunden det fulde ansvar fra OS-laget og op - dvs. kunden har ene ansvar for at opretholde en høj sikkerhed på operativsystemet og al software installeret herpå. Med en høj sikkerhed forståes at kunden holder sin softwarebase inkluderende OS løbende opdateret samt at serveren har en korrekt opsat firewall og adgangspolitik der kun giver fjernadgang til serveren fra udvalgte whitelistede IP-adresser.

ServicePoint kan ikke holdes til ansvar for evt. datalæk, uautoriseret adgang, datatab eller andet.

Vi anbefaler at følgende råd følges:

 • at der ikke benyttes simple- og/eller lækkede passwords.
 • at der opsættes en firewall der beskytter mod uønskede adgange.
 • at der opsættes backup og løbende laves manuelle snapshots
 • at der laves snapshots inden større ændringer på serveren, installation af software og -opdateringer heraf.
 • at løsningen (software, operativ-system og komponenter) løbende opdateres.
 • at der lukkes ned for RDP/SSH og andre adgange til specifikke IP-adresser.
 • at der evt. tilkøbes Cloudservers Antivirus til severen.
 • at der evt. tilkøbes Cloudservers 2FA for 2-faktor adgangskontrol.
 • at servere der skal snakke sammen benytter et SDN/VLAN til privat LAN kommunikation, så disse følsomme data ikke transmitteres over Internettet.

CloudSQL.dk

På CloudSQL står ServicePoint for den underliggende sikkerhed. Vi sikre er servere, software og kontrolpanelet løbende opdateres og holdes sikkert med firewall, backup, patches og løbende interne audits.

Vi laver dagligt backup til ekstern lokation, og tester løbende at denne backup er valid.

Det er kundens ansvar at whiteliste IP-adresser der skal have adgang til kundens CloudSQL-instans.

Det er kundens ansvar af oprette brugere og sikre at der benyttes komplekse og ikke-lækkede adgangskoder.

Vi er ikke ansvarlig for sikkerheden i programmering op imod CloudSQL og de adgange der måtte åbnes ude fra.

Cloudnet.dk (webhoteller)

På webhoteller står ServicePoint for den underliggende sikkerhed. Vi sikrer at servere, software og kontrolpanelet løbende opdateres og holdes sikkert med firewall, backup, patches og løbende interne audits.

Vi er ikke ansvarlig for sikkerheden af kundens eget upload software, kode, programmel og løsninger. Bliver en hjemmeside hacket igennem et sikkerhedshul i kundens løsning er det udelukkende kundens ansvar at restore data via backup-funktionen i kundens kontrolpanel og herefter udbedre sikkerhedshullet, så det ikke sker igen.

Vi anbefaler:

 • at der ikke benyttes simple- eller lækkede passwords.
 • at installeret web-software som ex. Wordpress herunder alle temaer, plugins mm. løbende opdateres
 • at der løbende laves manuelle backups især inden større ændringer på løsningen, installation af software og -opdateringer.

Andre produkter

Se vores gældende forretningsbetingelser.