Dokument

SLA

Service Level Agreement

ServicePoints Service Level Agreement dækker over nedenstående områder, og betragtes som tillæg til gældende Forretningsbetingelser.

Oppetider

Tilgængelighed

ServicePoint tilstræber en døgndriftsoppetid (7 dage pr. uge i 52 uger pr. år) på 100 %, men garanterer minimum oppetid på 99,5% eksklusiv driftsvinduer der på forhånd er varslet eller skyldes vedligeholdelser og installering af softwareopdateringer eller kan tilskrives tredjemands forhold, herunder ved uvarslede opdateringer mv. ved ServicePoints leverandører.

Oppetid defineres som den tid, hvor ServicePoints infrastruktur er tilgængelig for kunden. Infrastrukturen anses også som tilgængelig hvor der er fejl på hardware, applikationer eller faciliteter på kundens lokation, uagtet om disse måtte være leveret af ServicePoint.

Driftsnedbrud

Ved driftsnedbrud forstås, at Tjenesterne er utilgængeligt via internettet pga. fejl ved ServicePoints datacentre, herunder netværksudstyr, servere, m.v., til og med “snitfladen” ved ServicePoints internetudbydre (ISP).

Kompensation

Såfremt et driftsnedbrud medfører utilgængelighed (nedbrud) i mere end 0,5 % af tiden hvor driftsnedbruddet er registreret ved ServicePoint refunderes 10 % af kundens betaling for de berørte Tjenester for pågældende kalendermåned, hvor driftsnedbruddet har været aktuelt.

Oppetid som opsigelsesgrund

Hvis tilgængeligheden i 3 på hinanden følgende kalendermåneder har været under 99,5 %, er kunden berettiget til at opsige aftalen med dags varsel til udløb 14 dage senere.

Begrænsninger

Du er ikke berettiget til kreditering hvis du har overtrådt din kontrakt eller betalingsforpligtelser, indtil disse forhold er bragt i orden.

Du er ikke berettiget til kreditering hvis nedetiden ikke ville have fundet sted, såfremt du ikke havde overtrådt din kontrakt eller betalingsforpligtelser.

Du er ikke berettiget til kreditering såfremt du ikke længere er kunde hos ServicePoint.

For at modtage en krediteting, så skal du kontakte vores support via ticket, inden for 30 dage efter nedetiden. Du skal desuden vise at din brug af vores Tjeneste, eller dine kunders brug af vores Tjeneste, blev markant påvirket, for at være berettiget til kreditering.